Общи условия :

  1. Нощувките се заплащат в деня на настаняване-в брой или предварително чрез куриерска фирма Еконт , ЖПГара офис .
  2. При настаняване се изисква валидна лична карта/паспорт на лицата, които ще пребивават в стаята/апартамента.
  3. Освобождаване на стаята/апартамента – до 12:00 часа в деня, следващ последната платена нощувка. В случай на забавяне от негова страна, то той дължи неустойка в размер на наемната цена.
  4. При предварителна уговорка представител на фирмата може да Ви посрещне на мястото на Вашето пристигане срещу допълнително заплащане.
  5. Клиентът /наемател/ няма право да преотстъпва или да преотдава наетият имот на трети лица.
  6. Ако бъде установено, че в имота са се настанили повече от уговорения брой лица, фирмата има право да прекрати наемните отношения с клиента и да го отстрани незабавно от имота, като задържи всички платени от него суми.
  7. Имотът не може да се ползва от клиента /наемател/ с търговска цел.
  8. Абсолютно се забранява съхраняване и използване на взривоопасни или радиоактивни вещества в наетите стаи.
  9. Не се допускат шумни прояви и смущаване спокойствието на останалите живущи в сградата.
Условия
5 (100%) 2 Глас[а]